Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Përfundoi kursi XVI “ Për drejtimin e sigurtë të Motoçikletës"

Më datë 20.06.2022, përfundoi me sukses kursi XVI “ Për drejtimin e sigurtë të Motoçikletës", i cili u zhvillua nga Sektori i Trajnimeve të Mjeteve Motorike.

Programi mësimor prej 175 orësh u zhvillua jo vetëm në ambientet e Akademisë së Sigurisë, por dhe në rrugë urbane, interurbane dhe autostrada ku u vlersuan për aftësit e tyre profesionale.

Në ndarjen e Certefikatave morën pjesë Rektori i Akademisë Prof. Ilirjan Mandro, Drejtori i Certefikimeve dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve, Drejtues Mehdi Çanga dhe instruktor të trajnimit.