Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Vizioni

<<Në vitin 2023, AKADEMIA E SIGURISË, do të ofrojë edukimin të mirë profesional dhe do të jetë qendra shkencore me e mirë e sigurisë në Shqipëri>>