Ilirjan Mandro   2

Rektor i Akademisë së Sigurisë Prof. Ilirjan MANDRO

 

Shenim: CV e plotë është në përpunim.