Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Drejtor/Rektor i Akademisë së Sigurisë

        CURRICULUM VITAE

 

 

 

   Emri:                          Bilbil Shefqet Memaj

 

  Ditëlindja:                15 Shkurt 1959, Fier, Shqipëri

 

  Grada:                        Drejtues i Lartë

 

                                             Pozicioni Aktual:     Drejtori/Rektori i Akademisë së Sigurisë

 

 

 1. HISTORIKU I PUNËS: 

 • Shtator 2014 - aktualisht, Drejtori/Rektori i Akademisë së Sigurisë.

 • Tetor 2013 – Shtator 2014, Drejtor i Drejtorisë së Studimeve Strategjike, Drejtoria e Përgjithëshme e Policisë së Shtetit.

 • Nëntor 2000 - Shtator 2002, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

 • Prill 2000 – Nëntor 2000, Drejtor i Policisë së Prefekturës Tiranë.

 • Maj 1999 - Prill 2000, Drejtor i Policisë së Prefekturës Shkodër.

 • Shtator 1997 - Maj 1999, Shef i Sektorit të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, Drejtoria e Përgjithëshme e Policisë së Shtetit.

 • Dhjetor 1983 - Shtator 1993, Pedagog - Lektor, Shef i Katedrës dhe Zëvendësdrejtor i Shkollës së Lartë të Ministrisë së Punëve të Brendëshme sot Akademia e Sigurisë.

 • Dhjetor 1982 - Dhjetor 1983; Komandant Kompanie, Garda Republikës.

 • Qershor 1982 - Dhjetor 1982; Instruktor në Shkollën e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura në Zall-Herr, Tiranë.

 • Maj 1981 - Qershor 1982; Komandant Kompanie Zbulimi në Divizionin e Fierit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Fier.

 

2. ARSIMIMI

       Diploma:

 • Akademia e Forcave të Armatosura, Dega Zbulim.                                

 • Akademina e Policisë.

 • Master për Sigurinë Kombëtare.

 • Doktoratë, Grada Shkencore “DOKTOR” Lidershipi në Policinë e Shtetit.

        Çertifikata Akademike:

 • Provim pasuniverisitar Filozofi (1987 Universiteti i Tiranës).

 • Provim pasuniversitar Gjuhë Ruse (1988 Universiteti Tiranës).

 • Provim pasuniversitar Logjikë (1987 Universiteti i Tiranës).

 • Provim pasuniversitar Psikologji e Përgjithëshme (1985 Universiteti i Tiranës).

 • Leadereship for security and Rule of Law 2016 Hage, Holland

 • Trajno Trajnerë Tirane 2016.

 

3. KURSET E KUALIFIKIMIT

 • Metodat e mësimdhënies (Me ekspertë Francezë 1992), Tiranë.

 • Kurs Kundër Terrorizmit (1998), Kajro, Egjypt.

 • Kurs për Drejtuesit e Lartë të Policisë mbi Planifikimin Strategjik, nga ICITAP – US Department of Justice, 1999, Tiranë.

 • Mënyrat e bashkëpunimit rajonal, Itali 1999.

 • Organizimi i Policisë, Bruksel, Belgjikë, 1999.

 • Menaxhimi krizave Qeveritare, (Washington DC), SHBA 2000.

 • Shkollimi i Policisë, Anakara Turqi 2000.

 • Policia dhe të Drejtat e Njeriut, “study tour”, Kopenhagen, Danimarkë, 2001.

 • Shkollimi i Policise në BE, Metropolitan Police - Mançester; Angli, 2001.

 • Bashkëpunimi i policisë me komunitetin, Suedi 2013.

 • Metodat e trajnimit Amerikan për Policinë, Texas, SHBA 2015.

 • Trajnimi baze i policisë, Michigan, ShBA 2016.

 

4. KONFERENCA E SEMINARE

 • Transformimi i policisë Shqipëtare, Bruksel 2001.

 • Konferencë Ndërkombëtare e Shefave të Policisë mbi Krimin e Organizuar, Chicago, USA, 2001.

 • Për zhvillimin e Laboratorit të Kriminalistikës, Londër, Angli, 2001.

 • Policia dhe minoritetet, Bosnjë-Hecegovine, 2001.

 • Bashkëpunimi i policive të rajonit, Hungari, 2001.

 • Konferencë mbi Akademinë e Policisë, Tiranë, 2001.

 • Organizimi i Shefave të Policisë së Europës Juglindore, “SEPCA” Pula, Kroaci, 2002.

 • Bashkëpunimi midis institucioneve të Policisë, Drejtesisë dhe publikut për një rend të sigurtë (konferencë në Akademinë e Policisë) 2002.

 • Parandalimi i Krimit (Konferencë Kombëtare e organizuar nga BE) Maj 2002.

 • Siguria e Ballkanit (konferencë shoqata e sigurise), Tiranë, 2012.

 • Konferencë shkencore me rastin e njëqind vjetorit të policisë shqiptare, Tiranë 2012.

 • Pjesëmarrje në diskutim në konferencë shkencore, 5 vjetori i NATO-s, organizuar nga Abanian University, 2014, Tiranë.

 • Pjesëmarrje dhe diskutim në konferencën shkencore: “Roli i arsimit të lartë në funksion të integrimit në BE”, Universiteti WISDOM, 2015, Tiranë.

 • Konferencë Ndërkombëtare në Vernjaska Banja (trajnimi policor) Serbi 22 deri më 25 shtator 2015.

 • Konferencë në Prishtinë “Networking and Networks” 28.10.2015.

 • Konferencë Ndëkombëtare në Prishtinë Universiteti AAB tema “Mbi lidershipin Policor” 21.11.2015.

 • “International scentific conference” The role and effectiveness of investments in the itegration process of the Ballkan societies after Stabilisation Association Agrement 01.04.2016 Ulcinj Montenegro

 • Konferencë Ndërkombëtare në Tiranë “Roli i arsimit në rritjen e sigurisë publike” 01.11.2016.

 

5. BOTIME

     Artikuj:

 • Policia, ligji dhe Politika, Gazeta Sot, 2003.

 • ShKB një strukturë politike, 2005.

 • Suksesi ndaj krimit sukses politik, 2006.

 • Politika, një pengesë e madhe për Policinë e Shtetit, (botim mars 2006).

 • Policia midis ligjit dhe vullnetit politik 2006.

 • Reforma në Policinë e shtetit, (botim në 2006 Korrieri).

 • Si do funksionojë Akademia e Sigurisë, maj 2015.

     Artikuj Shkencor:

 • Të drejtosh nën stres do të thotë ta njohësh atë dhe faktorët psiko-fiziologjikë, që rrjedhin prej tij. (bashkë

 • Roli i liderit në menaxhimin policor. Maqedoni.

 • Delegimi i kompetencave në drejtimin e organizatës. Ulqin, Montenegro.

 • Siguria publike dhe menaxhimi policor.     Tiranë, Shqipëri

 • The role of police in the management of public security environment (European Journal of Research and Reflection in Management Sciences)   LONDER, UK

 • Siguria dhe antiterrorizmi (bashkeautor), Tiranë, Shqipëri.

     Studime:

 • Gjendje e brendshme e Policise se Shtetit (bashkeautor)

 • Vetvrasjet ne Shqiperi vitet 2005-2015 (bashkeautor)

 • Siguria publike arrihet me specialistë të shkolluar dhe inteligjentë.

    Libra:

 • Lidershipi në Policinë e Shtetit.

    Profesionale:

 • Autor dhe bashkëautor i shumë ligjeve dhe manualeve të punes së policisë.

 

6. AFTËSI TEKNIKE

 • Njohuri për programet bazë në kompjuter si:Windows XP, Microsoft Office: Excel, Word, Power Point, Internet Explorer etj.

 • Njohuri në programet e paketat e përdorura nga sistemet e informacionit për menaxheret si: Kontabiliteti, Sistemet e Manaxhimit qëndror të sistemeve të sigurisë etj.

 

7. GJUHËT E HUAJA

 • Anglisht – Mirë

 • Rusisht – Mirë

 

8. GRADAT PROFESIONAL 

 • N/Kolonel                           1991

 • Kolonel                                1999

 • Drejtues i Parë ( Gjeneral me dy yje ), (Dekret i Presidentit Nr. 3232 ) dt.22.01.2002

 • Drejtues i Lartë                   2015

 

9. VEPRIMTARI CIVILE

 • Mbajtës i Medaljes së Nderit  me rastin e 100 vjetorit të Policisë datë, 13 janar 2013.

 • Mbajtes i Medaljes “Krenaria e Cakranit” (Fshati i Lindjes)

 • Mbajtes i Medaljes “Krenaria e Mallakastres” (Krahina e Lindjes)

 • Drejtor i bordit të “Koncorsiumit Ndërkombëtar për Parandalimin e Krimit” -  ( NGO), 2002.    

 • Ambasador i Paqes (NGO) – 2006.

 • Mbajtës i “Medalje Nderit” Me rastin e  festës së 104 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit, datë 13 janar 2017.