Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Misioni

<< Misioni i Akademisë Siguri, është që të mësojë studentët, për të ofruar siguri të brendshme dhe qetësi publike >>