Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Departamenti i Formimit të Vazhdueshëm

Departamenti i Formimit të Vazhdueshëm, ka për mision zhvillimin dhe mbikqyrjen, e trainimeve per ecurine ne karriere (ecuria ne gradë), e trajnimeve te specializuara dhe avancuara një fushën profesionale, që zhvillohen nga policia e shtetit apo agjensi të tjera ligjzbatuese, pa ose me bashkepunimin e partnereve kombetare dhe ndërkombetare, si dhe të shkollimit për nivelin e dyte të studimeve në Fakultetin e Sigurise dhe Hetimit.