Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Revista Shkencore “Policimi dhe Siguria”

 

REVISTA SHKENCORE “POLICIMI DHE SIGURIA” ISSN 2413-1334

Botim periodik i Akademisë së Sigurisë

Botuar nga: Qendra Kërkimore Shkencore

Revista shkencore “Policimi dhe siguria”, botohet nga “Qendra e Kërkimeve Shkencore” e Akademisë së Sigurisë. Revista e ka filluar aktivitetin, bazuar në urdhrin e drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Sigurisë, nr. 639, datë 23.7.2015, "Për botimin e revistës shkencore të Akademisë së Sigurisë". Revista shkencore “Policimi dhe siguria” me ISSN 2413-1334, është botim periodik i Akademisë së Sigurisë dhe shërben për publikimin e shpërndarjen e rezultateve të veprimtarisë kërkimore shkencore të Akademisë së Sigurisë në fushën e policimit dhe sigurisë.