Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Drejtori

          


Drejtori i Drejtorisë së Certifikimeve dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve,  Drejtues Mehdi ÇANGA