Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Misioni i Drejtorisë të Certifikimeve dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve

  • Përgatitjen dhe aftësimin e punonjësve të Policisë për drejtimin në mënyrë profesionale e të sigurt të mjeteve motorike të Policisë së Shtetit dhe pajisjen më leje drejtimi shërbimi.
  • Zhvillimin e programeve dhe monitorimin e trajnimeve për aftësimin teorik e praktik të personelit të shoqërive private të sigurisë fizike dhe për veprimtaritë e lejuara me armë nga persona të tretë.