Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Bashkëpunimi me Partnerët

 

Akademia disponon të gjitha kapacitetet për të nënshkruar marrëveshjet bashkëpunimi për trajnime dhe kualifikime ndaj të gjitha agjencive të zbatimit të ligjit si dhe subjekteve private që operojnë në fushën e sigurisë dhe zbatimit të ligjit.

Bashkëpunimi i Akademisë së Sigurisë shtrihet sa në rrafshin kombëtar edhe në atë ndërkombëtar. Në bashkëpunimet ndërkombëtare, Akademia qëndron si një institucion i arsimit të lartë, i cili synon që të krijojë një rrjet sa më të gjerë bashkëpunimesh me qëllim fuqizimin dhe rritjen e cilësisë së arsimit profesional policor.