Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Kursantët

 

 Kolegji Profesional i Lartë "Kolegji i Policisë" është përgjegjëse për përgatitjen e punonjësve të Policisë së Shtetit të rolit bazë. Kursantët shkollohen për një periudhë 11 mujore, ku nga këto, 8 muaj në ambientet e Akademisë së Sigurisë dhe 3 muaj praktikë mësimore në strukturat e policisë. Pas përfundimit të trajnimit në terren kursantet certifikohen dhe emërohen në pozicione sipas nevojës. Kolegji Profesional i Lartë "Kolegji i Policisë" është përgjegjëse edhe për trajnimet bazë të specializuara sipas shërbimeve, për punonjësit e policisë së rolit bazë të Policisë së Shtetit.