1. Njoftim! Rezultatet e testimit Fizik

  2. Njoftim! Mbi zhvillimin e testimit fizik

  3. Njoftim! Për zhvillimin e testit me shkrim për pranimin në “Kolegjin e Policisë”

  4. Njoftim! Hapen aplikimet për 500 vende në Shkollën Bazë të Policisë, për “Patrullë të Përgjithshme”