Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Lutemi që të plotësoni këtë pyetësor, për matjen e perceptimeve që kanë lidhje me sigurinë dhe kërcënimet nga pasojat e fenomeneve ekstreme të natyrës.

Qendra e Kërkimeve Shkencore (QKSH) në Akademinë e Sigurisë, po kryen një studim me temën “Fenomenet ekstreme të natyrës dhe siguria kombëtare”.
Lutemi që të plotësoni këtë pyetësor, për matjen e perceptimeve që kanë lidhje me sigurinë dhe kërcënimet nga pasojat e fenomeneve ekstreme të natyrës.
Ruhet i plotë anonimiteti juaj. Faleminderit!