Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Njoftime në "Kolegjin e Policisë"

 1. Njoftim! Rezultatet e testimit Fizik

 2. Njoftim! Lista e rezultateve të testit me shkrim pas vendimit të Komisionit të Apelimit, të cilët kalojnë ne fazën e Testimit Fizik.

 3. Njoftim mbi zhvillimin e testimit fizik

 4. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot më datë 01 Dhjetor 2021, (Mbasdite)

 5. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot më datë 01 Dhjetor 2021 (Paradite), Qarqet: (Tiranë ,Durrës,Berat dhe Vlorë)   

 6. Njoftim për zhvillimin e testit me shkrim për pranimin në “Kolegjin e Policisë”

 7. Njoftim! Hapen aplikimet për 500 vende në Shkollën Bazë të Policisë, për “Patrullë të Përgjithshme”

 8. Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Fenomenet ekstreme të natyrës dhe çështjet e sigurisë”

 9. Njoftim! Listat e konkurrentëve fitues të testit fizik të ndara sipas qarqeve dhe gjinive të cilët kualifikohen për në fazat në vazhdim, kliko këtu

 10. Lutemi që të plotësoni këtë pyetësor, për matjen e perceptimeve që kanë lidhje me sigurinë dhe kërcënimet nga pasojat e fenomeneve ekstreme të natyrës

 11. Njoftim! Lista e konkurrentëve fitues të testit me shkrim të cilët kualifikohen për në fazat në vazhdim të konkurrimit për pranim në Akademinë e Sigurisë.

 12. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 18 shtator 2020

 13. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 17 shtator 2020
 14. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 16 shtator 2020 për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme”

 15. HAPEN APLIKIMET PËR 300 VENDE NË SHKOLLËN BAZË TË POLICISË, PËR “PATRULLË TË PËRGJITHSHME”

 16. Njoftim! Lista Fituese Përfundimtare pas përfundimit të testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar në datat 22-23-24-25 tetor 2019

 17. Njoftim! Lista fituese e testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar në datën 25 tetor 2019, në Kolegjin Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë”
 18. Njoftim! Lista fituese e testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar deri tani në datat 22 - 23 - 24 tetor 2019, në Kolegjin Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë"

 19. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e nëntë) 18 shtator 2019, kliko këtu
 20. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e tetë) 17 shtator 2019, kliko këtu

 21. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e shtatë) 16 shtator 2019, kliko këtu

 22. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e gjashtë) 15 shtator 2019, kliko këtu

 23. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e pestë) 14 shtator 2019, kliko këtu

 24. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e katërt) 13 shtator 2019,kliko ketu

 25. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e tretë) 12 shtator 2019,kliko ketu

 26. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e dytë) 11 shtator 2019, kliko këtu

 27. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e parë) 10 shtator 2019, kliko këtu

 28. Njoftim! Numri i aplikantëve që kalojnë në fazën e Testimin Fizik, kliko ketu

 29. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar në datën 4 shtator 2019, për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” (Grupi dytë), kliko ketu

 30. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datë 4 shtator 2019, për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” (Grupi parë), kliko ketu

 31. Njoftim! Pyetje Orientuese për Testimin me Shkrim për Fitimin e Gradës NËNKOMISAR

 32. Njoftim! Hapen aplikimet për t'u bërë pjesë e Policisë, për studentët me rezultate të larta

 33. Njoftim! Hapen Aplikimet per Shkollen Baze te Policise, per 500 vende
 34. Njoftim! Nga 1 shkurti hapet aplikimi për studentët që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta për t'u bërë pjesë e Policisë së Shtetit

 35. Njoftim! Thirrje për botim artikujsh në numrin 14 të revistës shkencore “Policimi dhe Siguria”

 36. Njoftim! Listat me konkurrentët të cilët kanë fituar në katër faza të konkurrimit për të vazhduar Kolegjin e Policisë për "Patrullë të Përgjithshme"

 37. Njoftim! Rezultatet e testit Psikologjik (dita e katërt) të zhvilluar në datë 14.12.2018

 38. Njoftim! Rezultatet e testit Psikologjik (dita e tretë) të zhvilluar në datë 13.12.2018

 39. Njoftim! Rezultatet e testit Psikologjik (dita e dyte) të zhvilluar në datë 12.12.2018

 40. Njoftim! Rezultatet e testit Psikologjik të zhvilluar në datë 11.12.2018

 41. Njoftim! Lista emerore e fituesve në Testin Fizik, të aplikantëve që u shpallen fitues pas testit teorik në Kolegjin Policor. Kliko ketu

 42. Njoftim për testmin fizikë për "Patrullë të Përgjithshme"

 43. Njoftim! Testimi për "Patrullë e Përgjithshme" në Kolegjin e Policisë

 44. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” të zhvilluar sot në datën 16 tetor 2018, (Grupi tretë)

 45. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” të zhvilluar sot në datën 16 tetor 2018, (Grupi dytë)

 46. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” të zhvilluar sot në datë 15 tetor 2018

 47. Pasioni për Policinë, 2679 aplikantë kualifikohen për t'ju nënshtruar fazave të testimit për Patrullë të Përgjithshme në Kolegjin e Policisë

 48. Njoftim! Shpallen aplikimet për të ndjekur studimet në Akademinë e Sigurisë, Kolegji Profesional i Lartë, Kolegji i Policisë për "Patrullë të Përgjithshme"

 49. Njoftim! Thirrje për Pjesmarrje në Konferencën e III-të Ndërkombëtare me temë “Krimi kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare”

 50. Njoftim! Në Akademinë e Sigurisë hapen studimet “Master profesional”

 51. Njoftim! Mbi materielet që duhet të studiojnë konkuruesit për gradën “Komisar dhe Kryekomisar”

 52. Njoftim! mbi  Miratimin e "Formularve të vlersimit për personelin Akademik"

 53. Njoftim! "Ngritja e Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë"

 54. Njoftim! mbi Bankën e pyetjeve për testimin për gradën Inspektor, Nënkomisar dhe Komisar