Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Bordi i revistës shkencore “Policimi dhe Siguria”

 

Revistën e drejton kryetrari i bordit editorial të saj, i cili është i emëruar si i tillë nga urdhri i drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Sigurisë, nr. 639, datë 23.7.2015, "Për botimin e revistës shkencore të Akademisë së Sigurisë".

Revista shkencore “Policimi dhe Siguria” drejtohet nga bordi i cili është i përbërë nga:

 1.    Dr. Xhavit SHALA – kryetar i bordit
 2.    Prof. Dr. Ilirjan MANDRO – anëtar
 3.    Prof. Dr. Ismet ELEZI – anëtar 
 4.    Prof. Dr. Irakli KOÇOLLARI– anëtar 
 5.    Prof. Dr. Giovanni ARCUDI- anëtar
 6.    Prof. Dr. Laura TAFARO  - anëtar
 7.    Prof. Asc. Dr. Snezana MOJSOSKA - anëtar
 8.    Prof. Asc. Dr. Bejtush GASHIanëtar 
 9.    Prof. Asc. Dr. Ferdinand ELEZI – anëtar
 10.    Prof. Asc. Dr. Idriz HAXHIJA – anëtar
 11.    Dr. Frank HARRIS – anëtar
 12.    Dr. Albert HITOALIAJ – anëtar

Bordi i revistës shkencore “Policimi dhe siguria” dhe “Qendra Kërkimore Shkencore”, me punën e tyre synojnë që publikimet në këtë revistë të përmbushin standardet më të larta të kërkimit shkencor e të integritetit dhe të jenë në përputhje me standardet etike dhe normat ndërkombëtare mbi pronësinë intelektuale.