URDHËRI I MINISTRIT TË BRENDSHME  "PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIKE TË AKADEMISË SË SIGURISË" . Kliko ketu