Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Njoftime në Akademinë e Sigurisë

 1. NJOFTIM!Bordit i Administrimit i Akademisë së Sigurisë shpall konkurimin për 1(një) vend të lire pune për pozicionin e Administratorit të Akademisë së Sigurisë,kliko këtu

 2. Njoftim! Rezultatet e testimit Fizik

 3. Njoftim! Lista e rezultateve të testit me shkrim pas vendimit të Komisionit të Apelimit, të cilët kalojnë ne fazën e Testimit Fizik.

 4. Njoftim mbi zhvillimin e Testimit Fizik

 5. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot më datë 01 Dhjetor 2021, (Mbasdite)

 6. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot më datë 01 Dhjetor 2021 (Paradite), Qarqet: (Tiranë ,Durrës,Berat dhe Vlorë)  

 7. Njoftim për zhvillimin e testit me shkrim për pranimin në “Kolegjin e Policisë”

 8. Hapen aplikimet për pranimin në Akademinë e Sigurisë, të shtetasve që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë në shkencat juridike, ekonomike ose kompjuterike, me mesatare mbi 8

 9. Njoftim! Hapen aplikimet për 500 vende në Shkollën Bazë të Policisë, për “Patrullë të Përgjithshme”

 10. Njoftim për shpërndarjen e diplomave dhe suplementin e tyre për studentët që kanë përfunduar studimet në ciklin e parë “Bachelor” në vitin akademik 2019-2020

 11. Njoftim, mbi listën e fituesve për fillimin e studimeve te ciklit të parë ‘’Bachelor’’, në Akademinë e Sigurisë, për fitimin e grades ‘’Nenkomisar’’ .

 12. Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Fenomenet ekstreme të natyrës dhe çështjet e sigurisë”

 13. Njoftim! Listat e konkurrentëve fitues të testit fizik të ndara sipas qarqeve dhe gjinive të cilët kualifikohen për në fazat në vazhdim, kliko këtu

 14. Lutemi që të plotësoni këtë pyetësor, për matjen e perceptimeve që kanë lidhje me sigurinë dhe kërcënimet nga pasojat e fenomeneve ekstreme të natyrës

 15. Njoftim! Lista e konkurrentëve fitues të testit me shkrim të cilët kualifikohen për në fazat në vazhdim të konkurrimit për pranim në Akademinë e Sigurisë.

 16. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 18 shtator 2020

 17. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 17 shtator 2020

 18. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datën 16 shtator 2020 për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme”

 19. Njoftim! Mbi zhvillimin e Provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në datat si më poshtë:kliko ketu

 20. Njoftim! NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.694/3, DATË 14.10.2019, “PËR MIRATIMIN E KALENDARIT AKADEMIK PËR VITIN 2019-2020”, (I NDRYSHUAR)

 21. SHPALLEN APLIKIMET PËR PRANIMIN NË AKADEMINË E SIGURISË PËR STUDENTË QË KANË PËRFUNDUAR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE TË ARSIMIT TË LARTË ME MESATARE TË NOTAVE MBI 8, PËR DISA DEGË TË CAKTUARA.
 22. Pyetjet Orientuese për Konkurrimin për Pranimin në Ciklin e Parë “Bachelor”, 20 korrik 2020, kliko këtu
 23. HAPEN APLIKIMET PËR 300 VENDE NË SHKOLLËN BAZË TË POLICISË, PËR “PATRULLË TË PËRGJITHSHME”

 24. Njoftim! Lista Fituese Përfundimtare pas përfundimit të testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar në datat 22-23-24-25 tetor 2019

 25. Njoftim!Lista fituese e testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar në datën 25 tetor 2019, në Kolegjin Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë”
 26. Njoftim! Lista fituese e testimit Psikologjik dhe Intervistës të zhvilluar deri tani në datat 22 - 23 - 24 tetor 2019, në Kolegjin Profesional të Lartë “Kolegji i Policisë"

 27. Njoftim! Studentët të cilët kanë ndjekur studimet në ciklin e parë “Bachelor” në Akademinë e Sigurisë, Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në vitin 2015-2018, mund të paraqiten në Sekretarinë (Amza) të Akademisë së Sigurisë për të tërhequr diplomat dhe suplementin përkatës.

 28. Njoftim! Lista e Rezultateve të intervistës me gojë në konkurimin për të ndjekur studimet në ciklin e parë të studimeve (Bachelor) në Akademinë e Sigurisë, kliko këtu

 29. Thirrje për Pjesëmarrje në kryerjen e një anketimi ONLINE, në kuadër të studimit "Krimi mjedisor siguria mjedisore dhe siguria kombëtare"
 30. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim ne kokurrimin për pranimin në ciklin e parë të studimeve “Bachelor” në Akademinë e Sigurisë

 31. Njoftim!Rezultatet e Testimit Fizik (dita e nëntë) 18 shtator 2019, kliko këtu

 32. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e tetë) 17 shtator 2019, kliko këtu

 33. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e shtatë) 16 shtator 2019, kliko këtu

 34. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e gjashtë) 15 shtator 2019, kliko këtu

 35. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e pestë) 14 shtator 2019, kliko këtu

 36. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e katërt) 13 shtator 2019,kliko ketu

 37. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e tretë) 12 shtator 2019,kliko ketu

 38. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e dytë) 11 shtator 2019, kliko këtu

 39. Njoftim! Rezultatet e Testimit Fizik (dita e parë) 10 shtator 2019, kliko këtu

 40. Njoftim! Numri i aplikantëve që kalojnë në fazën e Testimin Fizik, kliko ketu

 41. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar në datën 4 shtator 2019, për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” (Grupi dytë), kliko ketu

 42. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim të zhvilluar sot në datë 4 shtator 2019, për aplikantet në Kolegjin Profesional të Lartë, “Patrullë e Përgjithshme” (Grupi parë), kliko ketu

 43. Aplikimet për Kursin e Oficerit të Policisë Kriminale, të hapura deri në 15 shtator 2019

 44. Njoftim! Pyetje Orientuese për Testimin me Shkrim për Fitimin e Gradës NËNKOMISAR

 45. Shtyhet deri në 15 shtator 2019, afati për aplikimet për Oficerë të Policisë Kriminale

 46. Thirrje për botim artikujsh në numrin 17 të revistës shkencore
 47. Njoftim! Hapen Aplikimet per Shkollen Baze te Policise, per 500 vende

 48. Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencën e V-të Ndërkombëtare me temë: “Krimi mjedisor, siguria mjedisore dhe siguria kombëtare”

 49. Njoftim! Mbi zhvillimin e Sezonit të Pare të Provimeve Maj 2019, me studentët e kursit ”Specialist Hetim Krimi”

 50. Njoftim! Mbi provimet e pjesshme për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi"

 51. Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit ju bën Thirrje për Konferencën e Dytë Shkencore “RENDI, SIGURIA, KOMUNITETI” datë 17 Maj 2019, kliko këtu

 52. Njoftim! Nje ndryshim Urdhri Nr.112 datë 23.01.2019,Për zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit
 53. Njoftim! Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencën e IV-të Ndërkombëtare me temë “Siguria rrugore dhe përdoruesit e rrugës në Shqipëri”

 54. Njoftim! Nga 1 shkurti hapet aplikimi për studentët që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta për t'u bërë pjesë e Policisë së Shtetit

 55. Njoftim! Thirrje për botim artikujsh në numrin 14 të revistës shkencore “Policimi dhe Siguria”

 56. Njoftim! Listat me konkurrentët të cilët kanë fituar në katër faza të konkurrimit për të vazhduar Kolegjin e Policisë për "Patrullë të Përgjithshme"

 57. Njoftim! Në datën 14.01.2019, ora 08:00 në Akademinë e Sigiurisë fillon kursi “ Për Oficerët e Sigurisë në Shkollat Publike”

 58. Njoftim! Për Zhvillimin e Sezoni të Parë të Provimeve me vitin e Tretë Akademik 2018-2019 që do të zhvillohet në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 59. Njoftim! Mbi kriteret dhe dokumentacionin që duhet dorëzuar për Nivelin e Dytë të Shkollimit

 60. Njoftim! Thirrje për Pjesmarrje në Konferencën e III-të Ndërkombëtare me temë “Krimi kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare”

 61. Njoftim! Shpallen aplikimet për të ndjekur studimet në Akademinë e Sigurisë, Kolegji Profesional i Lartë, Kolegji i Policisë për "Patrullë të Përgjithshme"