Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

PAMECA V dhe “Kolegji Policisë” së Akademisë së Sigurisë, përfunduan modulin e katërt të aktivitetit të simulimit për "Kontrollin e Ndërtesave dhe Personave”

PAMECA V dhe Kolegji Profesional i Lartë “Kolegji Policisë” së Akademisë së Sigurisë, përfunduan modulin e katërt të aktivitetit të simulimit për "Kontrollin e Ndërtesave dhe Personave”.
Video në vijim përmban ushtrimin e simulimit të kryer nga 22 studentët protagonistë të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë, nën drejtimin e PAMECA V.

http://pameca.org.al/sq/5145/
https://youtu.be/sKB21nByAU8

**********************************************************************************************************************************************************************************

PAMECA V and High Professional Police College of the Security Academy, concluded the fourth module of the simulation activity on “Buildings and Persons Search”.
The following video contains the simulation exercise performed by 22 protagonist students of the High Professional Police College, under the guidance of PAMECA V.

http://pameca.org.al/5141/
https://youtu.be/sKB21nByAU8