Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Filloi në datën 05.03.2018 kursi i XXVI i Kolegjit të Lartë Policor për “Patrulle të Përgjithshme”

Filloi në datën 05.03.2018 kursi i XXVI i Kolegjit të Lartë Policor për “Patrulle të Përgjithshme” në baze të Urdhrit 226, të Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë Shtetit, Drejtues Madhor Ardi Veliu, i cili do te ketë dy pjese, atë teorike qe do te zhvillohet ne ambientet e Shtëpisë se Pushimit të Ministrisë se Brendshme, Durrës, si edhe atë praktike qe do të zhvillohet në strukturat vendore te policisë, atje ku 105 pjesëmarrësit janë të emëruar në detyre.