Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Filloi Trajnimi me temë “Marrja dhe Shkëmbimi i Eksperiencave kombëtare dhe ndërkombëtare

Në baze të Urdhrit 1/373 të Zëvendësdrejtoreshës së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtuese e Lartë Aida Veizaj (Hajnaj), filloi Trajnimi në datën 05.03.2018 me temë: “Marrja dhe Shkëmbimi i Eksperiencave kombëtare dhe ndërkombëtare ne hartimin e korrikulave te specializimit te punonjësve te policisë për administrimin e se drejtës penale për te miturit” ky trjanim po zhvillohet në ambientet e Akademisë së Sigurisë dhe do përfundoj në datën 07.03.2018.