Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Në datën 05.03.2018, nisi Trajnimi me temë: “Trajnimi i oficereve te trajnimit ne terren”

Në datën 05.03.2018, në ambientet e Akademisë se Sigurisë, nisi Trajnimi me temë: “Trajnimi i oficereve te trajnimit ne terren”, në baze të Urdhrit 1/371 të Zëvendësdrejtoreshës së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Drejtuese e Lartë Aida Veizaj (Hajnaj). Ky trajnim organizohet nga Kolegji Profesioanl i Lartë ”Kolegji i Policisë” dhe do të përfundoj në datën 12.03.2018.